Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

jamnik
jamnik
8683 7ed3 500
Reposted fromdirtyliar dirtyliar viawielorybek wielorybek
jamnik
jamnik
1074 3f36
Reposted frompollyanna pollyanna viajethra jethra
jamnik
2210 1408
Reposted fromrol rol viajethra jethra

June 23 2015

jamnik
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawielorybek wielorybek
jamnik
3416 5506 500
Reposted frommagic-unicorn magic-unicorn viajethra jethra
jamnik
2558 e341 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viajethra jethra
1736 835e 500
jamnik
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viawielorybek wielorybek
jamnik
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viawielorybek wielorybek
jamnik
8829 a15c
Reposted fromPiro Piro viawielorybek wielorybek
jamnik
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viawielorybek wielorybek

March 29 2015

jamnik
jamnik
jamnik
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaclementiines clementiines
jamnik
When was the last time anyone ever told you how important you are?
— Maya Angelou
Reposted fromumorusana umorusana viaCattleya Cattleya
jamnik
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaclementiines clementiines
jamnik
Tak bardzo potrzebuję
na dzisiaj faceta. Żeby wziął mnie
w ramiona,
żebym się dzisiaj nie rozpadła
na kawałeczki
— sosza ( www.malasosza.blogspot.com )
Reposted fromresort resort viahatemyself hatemyself
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl